Количка (0)

Общи условия на МЕБЕЛСПОТ

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между МЕБЕЛСПОТ ЕООД като собственик на домейн www.mebelspot.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.mebelspot.bg www.mebelspot.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от МЕБЕЛСПОТ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

МЕБЕЛСПОТ ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204346400, Тел: 0897 772 277; e-mail: support@mebelspot.bg

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта https://mebelspot.bg.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Условия за използване на Сайта
 2. Регистрация на сайта
 3. SPOT карта
 4. Защита на личните данни. Политика за конфиденциалност
 5. Авторски права и ограничения свързани с тях
 6. Представяни стоки и услуги
 7. Закупуване на Стоки и Услуги
 8. Онлайн покупка на кредит
 9. Доставка на закупени стоки и услуги
  1. Срок за доставка
  2. Място на доставка
  3. Цена на доставката
  4. Приемане на стоката
 10. Заплащане на закупени стоки и услуги
 11. Отказ от закупена стока
 12. Гаранционно обслужване
 13. Бисквитки( Cookies) и ремаркетинг
 14. Други
 1. Условия за използване на Сайта

  Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани". Потребителят разбира и се съгласява, че www.mebelspot.bg не носи отговорност за:

  • Точността на публикуваната информация;
  • Навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребители, въпроси и коментари за продукти, както и за информация за неналични продукти;
  • За претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта;
  • Невъзможност за използване на сайта, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.

  В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

  Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, е възможно при заявяване на поръчка от същите чрез on-line системата за покупки те да нямат наличност.

  Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.mebelspot.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

 2. Регистрация на сайта

  При регистрация в Сайта потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ww.mebelspot.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия потребителски акаунт и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Потребителят се съгласява, че www.mebelspot.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя некоректна/ неточна информация.

 3. SPOT карта

  Всеки потребител, регистрирал се на сайта като физическо лице навършило 18 годишна възраст, има правото да се възползва от преференциите на SPOT карта. SPOT картата представлява виртуална карта, която дава на ползвателите и специални отстъпки за определени продукти, предлагани през сайта, както и регулярна информация за актуални оферти и предложения.

  В случай, че желае да се възползва от горепосочените предимства Потребителят трябва да активира своята виртуална SPOT карта. За целта трябва да влезе в своя потребителски акаунт и да натисне бутона „Активирай своята SPOT карта“, след което Клиентът следва да даде своето съгласие, с поставяне на отметка в определеното за това поле, за получаване на информация при специални промоции на посочения при регистрация имейл адрес.

  След като активират виртуалната карта, клиентите ще могат да я виждат на своя профил. На нея ще има информация относно имената на регистрирания потребител, имейл адреса, който е посочил при регистрацията, заедно с уникален клиентски номер.

  След регистрацията на сайта и активирането на виртуалната карта, участниците в инициативата могат да се възползват от предоставената от търговеца отстъпка за конкретно маркирани продукти. В описанието на всеки от тези продукти ще е посочено в специално поле „Цена за лоялен клиент“. Тази цена ще е индивидуално посочена в сайта, за конкретния артикул.

 4. Защита на личните данни. Политика за конфиденциалност

  Всички условия касаещи използването на лични данни на потребителите на www.mebelspot.bg са уредени в Политиката за защита на лични данни, публикувана на сайта.

  Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на www.mebelspot.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което www.mebelspot.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, www.mebelspot.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

  Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.mebelspot.bg за целите на изпълнение на предлаганите чрез сайта услуги.

  www.mebelspot.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

  www.mebelspot.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

  Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от www.mebelspot.bg на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане "на изплащане с „БНП Париба” .

 5. Авторски права и ограничения, свързани с тях

  www.mebelspot.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на www.mebelspot.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

  www.mebelspot.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между www.mebelspot.bg и лицето публикуващо информацията.

  При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Www.mebelspot.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

  Всички предоставени от www.mebelspot.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на www.mebelspot.bg и съгласно правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

  Предоставените препратки на Сайта на www.mebelspot.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Www.mebelspot.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта на Www.mebelspot.bg настоящите Общи условия не се прилагат.

  www.mebelspot.bg не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на www.mebelspot.bg и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им.

 6. Представяни стоки и услуги на Сайта

  Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

  В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

  www.mebelspot.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

  а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

  б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

  в) Самата стока е носител на информация на Английски език.

  Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

  www.mebelspot.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

 7. Закупуване на стоки и услуги

  Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на www.mebelspot.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

  По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

  При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с МЕБЕЛСПОТ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия.Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката от наш служител, на посочените от потребителя контакти.

  www.mebelspot.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.mebelspot.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 8. Онлайн покупка на кредит

  - Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

  - Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 сто и петдесет лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

  - Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, само чрез регистрирания от ползвателя на www. www.mebelspot.bg акаунт, посредством избор на „начин на плащане", след което се следва предвидената процедура.

  - Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. МЕБЕЛСПОТ ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. МЕБЕЛСПОТ ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

  - Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като МЕБЕЛСПОТ ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е посочен под всеки артикул в сайта и започва да тече от момента, в който МЕБЕЛСПОТ ЕООД получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата

 9. Доставка на закупени стоки

  Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, спазвайки условията на чл.103б от ЗЗП.

  1. Срок за доставка

   Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен в продуктовата страница на съответния артикул, като същият може да бъде удължен по време на официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

   Докато извършвате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще забележите празно поле “Коментар към поръчката”. В това поле имате възможност да посочите удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

   В случай на забавена доставка по вина на www.mebelspot.bg е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1% за всеки просрочен ден след посочения краен срок.

   www.mebelspot.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от www.mebelspot.bg обстоятелства.

   В случай, че Потребителя отлага приемането на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на www.mebelspot.bg в размер на 0,1% за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни след първоначална заявена готовност за доставка от страна на “Търговеца” И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.Поръчката може да бъде анулирана от страна на търговеца при следните обстоятелства:

   А) В случай, че по вина на Потребителя стане невъзможно уговарянето на дата за доставката повече от три пъти, поръчката се анулира. Невъзможност за уговаряне на доставка може да се изразява в неосъществен телефонен разговор на посочения от Потребителя телефонен номер/номера, липса на предоставена възможност на служител на “Търговците ” да предложи дата на доставка и други такива.

   Б) при повече от 30 календарни дни отлагане на доставката от страна на Потребителя, или

   Искането за предварително отлагане може да се осъществи, както чрез телефонно обаждане на телефон: +359 897 772 277 така и чрез електронно съобщение на е-mail:support@mebelspot.bg. При неспазване на горепосоченият срок, важат общите правила за анулиране на поръчки. *Виновното неявяване на уговорената дата, от страна на потребителя), автоматично води до начисляване на транспортни разходи (в размер на по 8 лв.) за последващи допълнително уговорени доставки. В случай на три извършени доставки до адрес на клиента и виновно неприета стока от потребителя, поръчката се анулира.

   * За виновно неявяване /неприемане/ се счита: всяко неявяване, което не е заявено предварително или е заявено в деня на уговорената дата за доставка без основателна обективна причина или форсмажорно обстоятелство /наводнение, пожар, земетресение, смърт на лицето, негови близки или роднини/.

  2. Място на доставка

   Доставката се извършва до възможно най-близкото място до входа на блока или вратата на двора при къщи. За такова "място" се счита възможната най - близка точка, на която може да се паркира превозното средство на Търговеца.

   Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване.

   Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

   • Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.
   • Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива.
   • Райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

   При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

  3. Цена на доставката

   Цената за доставка е посочена в „условия на доставка“ и се калкулира автоматично в стойността на поръчката.

  4. Приемане на стоката

   При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми на тел +359 897 772 277 или ел.поща: support@mebelspot.bg

   При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line на тел +359 897 772 277 или ел.поща: support@mebelspot.bg , Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

   При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

   В случаите, когато от www.mebelspot.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.mebelspot.bg не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

   При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

   В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Www.mebelspot.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

   Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел On-line на тел 0897 772 277 или ел.поща: support@mebelspot.bg

   www.mebelspot.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

   www.mebelspot.bg извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

 10. Заплащане на закупени стоки и услуги

  При поръчка на стоки и услуги от сайта Потребителят е длъжен да посочи един от следните начини на плащане:

  Плащане при получаване на поръчката:

  Потребителя се задължава да заплати общата сума за всички стоки и услуги, част от неговата поръчка в момента на доставката, на представителя/подизпълнителя осъществяващ доставката. Плащането може да се извърши в брой или с карта.

  Плащане с банков превод:

  При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на поръчаната стока по банкова сметка на МЕБЕЛСПОТ ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, www.mebelspot.bg има ангажимента да изпълни доставката на поръчаните стоки и услуги.

  Плащане с дебитна/ кредитна карта:

  При плащане с дебитна/ кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, www.mebelspot.bg има ангажимента да изпълни доставката на поръчаните стоки и услуги.

  Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 20 лв., клиентът заплаща минимална такса от 20 лв.

  Заплащането на заявените услуги по разнос и/или монтаж е в момента на извършването им.

  Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 10 лв., клиентът заплаща минимална такса от 10 лв.

  Плащане чрез използване на услугите на кредитна компания:

  При плащане на покупката с кредит Потребителя се задължава да предостави цялата необходима информация на кредитната институция за отпускането на кредит. Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като МЕБЕЛСПОТ ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка започва да тече от момента, в който МЕБЕЛСПОТ ЕООД получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата.

 11. Отказ от закупена стока

  Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са пълна окомплектовка с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от Закона за защита на потребителите. Търговецът предлага по-голям срок спрямо законоустановеният (в чл.55, ал.1 ЗЗП) 14 - дневен.

  Удовлетворяването на искане за връщане на стока: Стоката да е в пълна окомплектовка с придружаващата я документация за покупка. При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването й. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента (велпапе/ картон, аеропласт, найлон, стреч фолио и/или тиксо), тъй като риска от погиване/нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането й в склад на /от Служител на/ Търговеца.

  Силно наранени изделия не подлежат на връщане.

  В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, Www.mebelspot.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, Www.mebelspot.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

  Заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж) не се възстановяват.

  При отказ от договора потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (основание чл.55 ал.2 ЗЗП). Потребителят има възможност сам да достави стоката до най-близкия склад на продавача или това да бъде извършено от изрично нотариално упълномощено от него лице. В този случай рискът от случайно погиване на стоката е изцяло за сметка на потребителя до предаването й в съответния склад на фирмата.

  При връщане на стоката от страна на потребителя, продавачът предлага превоз за цена от 10 лв.

  За съдействие по демонтаж и/или разнос при връщането на стоката, потребителят заплаща допълнително тези услуги.

  Търговецът при наличието на хипотезата на т.5 от чл.57 ЗЗП , а именно „за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето“ си запазва правото да не удовлетворява искането на потребителя за отказ по чл.50-56 ЗЗП

 12. Гаранционно обслужване

  1. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.mebelspot.bg сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената законова/търговска гаранция. www.mebelspot.bg препоръчва монтажът на закупената стока да се извършваот оторизиран фирмен сервиз/ служител. При неизползване на услугата „ Монтаж“, Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема- AP( assembly plan).

   При неяснота или проблем, Потребителят трябва да потърси съдействие( преди започване/ извършване на монтаж) на тел.: +359 897 772 277 или на e-mail: support@mebelspot.bg

   Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.

   Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП, във вр.с чл.124, ал.1 и следващи от ЗЗП:

   Съгласно Чл. 112. (1) от ЗЗП При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

   Съгласно Чл. 112. (2) от ЗЗП Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

   1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
   2. значимостта на несъответствието;
   3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

   (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

   (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

   (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

   (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

   1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
   2. намаляване на цената.

   (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

   (3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

   (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

   (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

   (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

  2. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:

   а) в случай на не предоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;

   б) в случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка ( КП) от клиента, качване на КП от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж( започнат/ извършен) от страна на потребителя;

   в) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизиран от www.mebelspot.bg сервизен( монтажен) център;

   г) в случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);

   д) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

   е) в случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта;

   ж) при не съдействие от страна на потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното ( снимков материал и др.);

   з) Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

   Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

   Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализиран сервиз на Мебелспот ЕООД.

   Стоките и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски. Задълженията на www.mebelspot.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/ или дистрибуторите на представяните продукти.

 13. Бисквитки (Cookies) и ремаркетинг

  Докато разглеждате www.mebelspot.bg ще Ви бъдат добавени рекламни бисквитки към Вашия браузър, за да можем да разберем по-добре от какво се интересувате. За повече информация можете да се запознаете с Политика за използването на бисквитки, публикувана в сайта.

 14. Други

  Търговецът има право да променя едностранно всички условия посочени в сайта www.mebelspot.bg, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещите клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им.

  При промяна при текущи договори важат правилата на чл.147б ЗЗП.

   

  Влезли в сила на 03.09.2018г.